Είμαι πελάτης ιδιώτης

Σαν πελάτης που επέλεξες την Photographyprostudio να συνεργαστείς πρέπει να γνωρίζεις ότι.

Η παράδοση της δουλειάς δεν είναι πάντα εφικτό να υλοποιηθεί σε ίδιες ημερομηνίες. Αυτό εξαρτάται από πολλούς παράγοντες  συνεργασίας όπως: από τους συνεργάτες μας στην βιντεοσκόπηση από τα εργαστήρια των ψηφιακών άλμπουμ και πολλά άλλα.

Αναφορικά για παράδειγμα:
Μια δουλειά φωτογράφισης και βιντεοσκόπησης Βάπτισης είναι 2 μήνες.
Μια δουλειά ενός Γάμου φωτογράφισης και βιντεοσκόπησης του μυστηρίου και της δεξίωσης είναι περίπου 3 μήνες.
Μια δουλειά ενός Γάμου φωτογράφισης και βιντεοσκόπησης του μυστηρίου και της δεξίωσης με προετοιμασία γαμπρού και νύφης και με φωτογράφιση της επόμενης μέρας είναι περίπου 4 μήνες.

 

Οι τρόποι πληρωμής είναι:

Ένας τρόπος πληρωμής είναι: το 10% για προκαταβολή και την οριστικοποίηση της δουλειάς. Το 60% του ποσού 15 μέρες πριν την ημερομηνία  της δουλειάς και τέλος την εξόφληση του υπολείπου 30% μετά την ολοκλήρωση της δουλειάς και την ειδοποίηση από εμάς ότι είναι η δουλειά σας έτοιμη προς παράδοση.                                                                     

Άλλος τρόπος πληρωμής είναι: το 10% για προκαταβολή και την οριστικοποίηση της δουλειάς. Το 30% του ποσού 15 μέρες πριν την ημερομηνία  της δουλειάς. Το 30% μετά το τέλος της δουλειάς και τέλος την εξόφληση του υπολείπου 30% μετά την ολοκλήρωση της δουλειάς και την ειδοποίηση από εμάς ότι είναι η δουλειά σας έτοιμη προς παράδοση.

Επίσης υπάρχει και άνεση σε τυχόν δυσκολία  πληρωμής: με τον τρόπο των 4-6 δόσεων του ποσού χωρίς προκαταβολή με προσαύξηση 7% επί του τελικού ποσού με χρήση πιστωτικής κάρτας.

Τέλος αν υπάρχει άλλος τρόπος πληρωμής ο οποίος δεν αναγράφεται μπορεί να συζητηθεί σε προσωπικό επίπεδο.

Σε όλους του τρόπους πληρωμής και συνεργασίας, για την παράδοση της δουλειάς μας δεν πρέπει να υπάρχει υπόλοιπο στο ποσό εκτός με τον τρόπο της πιστωτικής κάρτας.