Είμαι πελάτης επαγγελματίας

Σαν πελάτης που επέλεξες την Photographyprostudio να συνεργαστείς πρέπει να γνωρίζεις ότι.

Η παράδοση της δουλειάς δεν είναι πάντα εφικτό να υλοποιηθεί σε ίδιες ημερομηνίες. Αυτό εξαρτάται από πολλούς παράγοντες  συνεργασίας: δίδεται ιδιαίτερη έμφαση ώστε η παράδοση να γίνει όσο το δυνατόν γρηγορότερα ιδιαίτερα αν πρόκειται για την φωτογράφιση προϊόντων προκειμένου να αναρτηθούν σε ιστότοπο προς πώληση.

Οι τρόποι πληρωμής είναι:

Ένας τρόπος πληρωμής είναι: Το 50% του ποσού την ημέρα του έργου και τέλος την εξόφληση του υπολείπου 50% μετά την ολοκλήρωση της δουλειάς και την ειδοποίηση από εμάς ότι είναι η δουλειά σας έτοιμη προς παράδοση.                                                                     

Επίσης υπάρχει και άνεση σε τυχόν δυσκολία  πληρωμής: με τον τρόπο των 4-6 δόσεων του ποσού χωρίς προκαταβολή με προσαύξηση 7% επί του τελικού ποσού με χρήση πιστωτικής κάρτας.

Τέλος αν υπάρχει άλλος τρόπος πληρωμής ο οποίος δεν αναγράφεται μπορεί να συζητηθεί σε προσωπικό επίπεδο.

Σε όλους του τρόπους πληρωμής και συνεργασίας, για την παράδοση της δουλειάς μας δεν πρέπει να υπάρχει υπόλοιπο στο ποσό εκτός με τον τρόπο της πιστωτικής κάρτας.